Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

Vragen, klachten?

Heeft uw een klacht?
Dan hoeft u dit zeker niet voor u te houden. Wij stellen het zeer op prijs als u de klacht aan ons kenbaar maakt. Neem bij het hebben van een klacht contact op met uw huisarts, met de praktijkassistente en/of met uw praktijkondersteuner en bespreek in alle openheid uw klacht. Pas dan kunnen wij iets ondernemen om de klacht op te lossen en hiervan te leren. Kortom: bespreek uw klacht direct met uw huisarts, praktijkassistente of praktijkondersteuner. 
 
Komen we er dan toch niet uit? Dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen. U kunt dit doen door ons klachtenformulier in te vullen en af te geven bij uw eigen praktijk.  Klik hier voor het klachtenformulier.. Print dit formulier uit, vul het in en geef het af op onze praktijk.
 
Is dit lastig voor u, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is te bereiken op telefoonnummer 088 0229190. Klik hier voor de folder van SKGE.
 
Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.
 
Heeft u vragen?
Wilt u iets doorgeven, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier. U kunt dit formulier gebruiken voor bijvoorbeeld doorgeven van mutaties in uw gegevens, algemene vragen over de praktijkvoering enzovoort.
 
Heeft u een goed idee?
Graag vernemen we dit van u middels het contactformulier.