Deze website gebruikt cookies om de website te verbeteren en om advertenties te filteren naar uw interesses. Als u geen cookies wilt accepteren, kunt u hier klikken voor meer informatie.

OK

In - en uitschrijven

Om de kwaliteit van zorg te bewaken en de wachttijden te beperken, kunnen wij op dit moment geen nieuwe patiënten inschrijven. Daarom kunt u tot nader bericht het inschrijfformulier niet openen. 

Uitschrijven
Indien u de praktijk verlaat in verband met een verhuizing, dan volstaat het inleveren van ingevuld bijgevoegd  uitschrijfformulier. U kunt het formulier ook ophalen aan de balie. Zodra wij uw uitschrijving hebben verwerkt, sturen wij uw medische gegevens aangetekend op naar uw nieuwe huisarts. 

Indien u de praktijk wilt verlaten wegens onenigheid met uw huisarts, dan raden wij u aan dit eerst met uw huisarts te bespreken.

 
Inschrijven: niet mogelijk tot nader bericht. 
Het inschrijven voor onze praktijk gaat als volgt. U opent hier het  inschrijfformulier. Dit document bestaat uit een tweetal formulieren te weten:
  1. Het inschrijfformulier
  2. Het formulier "opvragen medische gegevens huisarts"

U kunt de volledig ingevulde formulieren tussen 8.00 uur en 17.00 in onze praktijk afgegeven bij de doktersassistente. Heeft u vragen over het invullen, neemt u dan contact op met onze praktijk. Vergeet u niet van alle in te schrijven gezinsleden een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te nemen? 

Zodra wij beide formulieren volledig ingevuld en ondertekend hebben ontvangen, kunnen wij u inschrijven in onze praktijk en uw dossier opvragen bij uw vorige huisarts/huisartsenpraktijk. Bij het ontbreken van één van de documenten, kunnen wij u inschrijving niet compleet maken en heeft u mogelijk geen huisarts.  

Op het inschrijfformulier wordt u gevraagd toestemming te geven voor het Landelijk Schakelpunt. Klikt u hier voor meer informatie hierover. 
Wij verzoeken u uw vorige huisarts te informeren over dat u van huisarts wijzigt. Vergeet u niet uw ziektekostenverzekering ook in te lichten? Laat u het ons ook weten indien er gegevens wijzigen betreffende bijvoorbeeld gezinssamenstelling, verzekering, adres enzovoort. U kunt dit doorgeven aan onze assistentes.